top of page
 • Pomoc przy otwieraniu działalności gospodarczej

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,

 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

 • Sporządzanie bilansu rocznego, wraz z załącznikami,

 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych 

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

 • Rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla urzędów skarbowych i podatników,

 • Prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,

 • Reprezentowanie podatników i podmiotów przed urzędami skarbowymi,

USŁUGI

Team
bottom of page