• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,

 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

 • Sporządzanie bilansu rocznego, wraz z załącznikami,

 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych 

 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

 • Rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla urzędów skarbowych i podatników,

 • Prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,

 • Reprezentowanie podatników i podmiotów przed urzędami skarbowymi,

USŁUGI

 

© 2023 by The Axis Group

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon

Proudly created with wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now